Zapisy

Zgłoszenia do projektu oraz wszelkie zapytania odnośnie jego realizacji przyjmujemy drogą mailową, na adres e-mail: wielkiepiekno@darsztuki.pl

Zgłoszenia wciąż trwają – Zapraszamy!

W treści zgłoszenia prosimy o podanie następujących danych:

 1. Imię i nazwisko:
 2. Miejsce zamieszkania (dzielnica):
 3. Wiek (dotyczy tylko MŁODZIEŻY):
 4. Kontakt:
 • adres e-mail:
 • nr tel.
 1. Prosimy, abyś uzasadnił(a) jednym zdaniem swoją chęć udziału w projekcie:
  ….
 2. Zgłaszam swój udział w projekcie do (zaznacz gwiazdką):
  a) części rozwojowej dla MŁODZIEŻY –
  b) części artystycznej dla MŁODZIEŻY –
  c) części rozwojowej dla RODZICÓW/OPIEKUNÓW/NAUCZYCIELI –
 3. Najbardziej w projekcie interesują mnie (zaznacz gwiazdką):
  a) warsztaty teatralne –
  b) warsztaty wokalno-ruchowe –
  c) warsztaty plastyczne –
  d) warsztaty rozwojowe –
 4. Gdybyś miał(a) przedstawić się nam jednym zdaniem, jak ono by brzmiało?

UWAGA!
1) Nabór do projektu wciąż trwa. Liczba miejsc jest jednak ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
2) Organizatorzy zastrzegają sobie, w razie konieczności, prawo do zmian w harmonogramie.
3) Deklaracja udziału w części artystycznej dla młodzieży dotyczy udziału w całym cyklu, tzn. jeśli zdecydujesz się na udział w warsztatach ruchowo-głosowych, zapraszamy do udziału we wszystkich zajęciach ze względu na proces twórczy, którego ukoronowaniem ma być klip muzyczny. W przypadku warsztatów teatralnych proces twórczy kończy się premierą teatralną.
Niezależnie od tego zapraszamy do udziału w warsztatach rozwojowych.
4) Dane osobowe przesłane w zgłoszeniach będą przetwarzane przez organizatorów wyłącznie na potrzeby projektu.

Organizatorzy zastrzegają sobie, w razie konieczności, prawo do zmian w harmonogramie.


Deklaracja udziału w projekcie dotyczy udziału w całym cyklu, tzn. jeśli zdecydujesz się na udział w warsztatach ruchowo-głosowych, zapraszamy do udziału we wszystkich zajęciach ze względu na proces twórczy, którego ukoronowaniem ma być klip muzyczny (w przypadku warsztatów teatralnych proces twórczy kończy się premierą teatralną).

Niezależnie od tego zapraszamy do udziału w warsztatach rozwojowych.