O projekcie

Projekt interdyscyplinarny „Wielkie Piękno” ma na celu przeciwdziałanie depresji oraz zapobieganiu samobójstwom wśród młodzieży i młodych dorosłych.

Dzięki zastosowaniu nowatorskich i autorskich metod arteterapeutycznych, przy współudziale wybitnych specjalistów z takich dziedzin, jak psychologia, psychoterapia, psychiatria, seksuologia, dietetyka, we współpracy z uznanymi artystami z doświadczeniem pracy z młodzieżą oraz z ww. tematami, tworzymy dla Was przestrzeń, w ramach której zostaną zrealizowane następujące cele:

  • wzmocnienie odporności młodych ludzi poprzez uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, w tym radzenia sobie z emocjami i stresem,
  • wzrost świadomości zmian zachodzących w ciele i psychice młodego człowieka – zarówno wśród młodzieży, jak i wśród rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
  • wzrost poczucia sensu życia wśród młodzieży poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni i bezpiecznej atmosfery dialogu, która sprzyja dookreślaniu życiowych celów.
  • integracja młodych ludzi między sobą, integracja nauczycieli i rodziców oraz opiekunów dzieci oraz integracja międzypokoleniowa
  • uwrażliwienie opinii publicznej nt. depresji i przeciwdziałania próbom samobójczym wśród młodych ludzi,
  • podniesienie poziomu świadomości i wiedzy nt. poszukiwania pomocy i jej udzielania, rozwiązywania konfliktów, przewidywania konsekwencji własnych działań,
  • podnoszenie samooceny nastolatków poprzez dostarczanie okazji do rozwijania zainteresowań i przeżycia sukcesu,
  • wzmacnianie więzi pomiędzy uczestniczkami i uczestnikami projektu,
  • zwiększenie wychowawczych kompetencji rodziców,
  • usprawnienie komunikacji pomiędzy kadrą nauczycielską a rodzicami i opiekunami dzieci.

Przy wsparciu specjalistów i artystów młodzi uczestnicy projektu zostaną zaproszeni do współtworzenia scenariusza, na podstawie którego powstanie SPEKTAKL TEATRALNY z udziałem ich samych.
Premierze teatralnej będzie towarzyszyć WERNISAŻ WYSTAWY PRAC PLASTYCZNYCH.

CO: W ramach projektu realizowane będą następujące wydarzenia:
1) dla młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-19 lat
– warsztaty
– warsztaty wokalno-ruchowe
– warsztaty rozwojowe
2) dla rodziców, opiekunów i nauczycieli
– warsztaty psychologiczno-rozwojowe
3) Premiera spektaklu teatralnego, wernisaż wystawy plac plastycznych
4) Teledysk muzyczny
5) Panel dyskusyjny

GDZIE: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29 w Warszawie
KIEDY: wrzesień – listopad 2023
ORGANIZATORZY: Projekt realizowany jest przez Fundację DAR Sztuki.
projekt finansowany w całości przez Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.